Jak inwestować na forex i nie stracić kapitału?

Mechanizm dźwigni finansowej oraz duża płynność rozmiary rynku forex sprawiają, że handlując na tej platformie można wypracować naprawdę duże zyski. Niestety częściej scenariusz jest zupełnie odwrotny.

Jak inwestować na forex i nie stracić kapitału?

Według szacunków specjalistów, blisko 90 proc. początkujących traderów notuje straty, przez co większość z nich rezygnuje z dalszych inwestycji. To wynik nie tylko specyfiki rynku, ale też – a może przede wszystkim – braku umiejętności i nieodpowiedniego podejścia.

By inwestycyjne ryzyko zredukować do akceptowanego minimum, konieczna jest stale rozwijana wiedza oraz znajomość zagrożeń. Dla wszystkich planujących handel walutami przygotowaliśmy zwięzłe kompendium wiedzy na temat najważniejszych czynników ryzyka na platformie forex oraz sposobów na jego ograniczenie.

Lewar – szansa na spore zyski i duże ryzyko

Lewar, czyli dźwignia finansowa przez wielu niedoświadczonych traderów jest postrzegana wyłącznie jako narzędzie do zwielokrotnienia zysków. W Europie może ona wynosić nawet 1:30, a u brokerów azjatyckich i amerykańskich jest jeszcze większa – 1:100 lub 1:500. Oznacza to, że możliwy jest handel aktywami o wartości trzydziestokrotnie wyższej od zainwestowanego kapitału.

Wiąże się to wprawdzie z perspektywą odpowiednio wyższych zysków, ale w przypadku nietrafionej pozycji straty będą równie wysokie. Jeśli w grę wchodzą duże kwoty, nieudana inwestycja może prowadzić nawet do niewypłacalności. By tego uniknąć, należy unikać transakcji z dźwignią wyższą niż nasze możliwości pokrycia powstałych w ten sposób należności. Dla przykładu: jeśli handlujemy walutami o wartości 1000 złotych przy lewarze 1:2, powinniśmy odłożyć 500 złotych depozytu zabezpieczającego.

Inwestowanie na forex wymaga dyscypliny

Tak jak pozostałe formy inwestowania, handel na forex wymaga opracowania strategii i ścisłego stosowania się do niej. Dotyczy to w szczególności zarządzania ryzykiem. Najczęściej popełniane przez traderów błędy to:

  • Brak stosowania zleceń stop-loss. Automatyczne zamknięcie pozycji przy ustalonych parametrach może uchronić przynajmniej część zainwestowanego kapitału przed odwróceniem trendu i innymi niekorzystnymi czynnikami rynkowymi.

  • Nieuleganie emocjom. Pierwsze, udane pozycje mogą skłonić niedoświadczonego inwestora do ryzykownych inwestycji z dużą dźwignią, prowadzących do strat. Wszystkie decyzje powinny być podyktowane analizą i wiedzą. W szlifowaniu inwestorskiego warsztatu przydatne będą wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne udostępniane przez dobrych brokerów. Oferuje je np. Saxo Bank – przeczytaj więcej pod tym linkiem.

  • Chciwość. Nadmierne czekanie z zamknięciem pozycji w nadziei na wyciśnięcie ostatnich pipsów może skończyć odnotowaniem strat zamiast zysków;

  • Bojaźliwość. Inwestowanie zbyt wysokiej kwoty jest niebezpieczne, ale handel ze zbyt niskim kapitałem początkowym ma równie mało sensu – zazwyczaj nie przynosi wymiernych zysków.

  • Zawziętość. Przekonanie o własnej nieomylności i chęć odegrania się za błędy najczęściej prowadzą do nieprzemyślanych, nietrafionych inwestycji.

Bardzo ważne jest odpowiednie podejście. Warto pamiętać, że handel na forex nie jest cudownym sposobem na szybkie wzbogacenie lub spłacenie długów. Zanim inwestor zdoła wypracować strategię przynoszącą duże zyski, musi przygotować się na mniejsze – często przynoszące straty – transakcje.

Subskrybuj piekary.info

google news icon