Istotne zmiany w zasadach miejskiej zbiórki darów. Jej lokalizacja została zmieniona

Po spotkaniu najważniejszych osób w mieście zaangażowanych w organizację zbiórki darów dla Ukraińców, wyznaczono jej nowe zasady. Zmianie uległa przede wszystkim lokalizacja - odtąd mieszkańcy proszeni są o przynoszenie darów do punktu przy ulicy Bytomskiej 43. Jakie inne zasady uległy modyfikacji?

Fot. Łukasz Gilmajster
Nowa lokalizacja zbiorki w Piekarach

Z powodu zamieszania jaki panował w mieście z powodu organizacji kilkunastu zbiórek darów, Społeczna Piekarska Inicjatywa postanowiła wystąpić o ustalenie jednego konkretnego punktu, do którego mieszkańcy będą mogli je przynosić. Na spotkaniu, któremu przewodniczyła Sława Umińska-Duraj ustalono, że punk będzie się mieścił przy ulicy Bytomskiej 43.

- Punkt przy ulicy Długosza 92 zostanie zamknięty we wtorek 1 marca o godzinie 19:30. Od jutra rozpoczynamy zbiórkę przy ulicy Bytomskiej. Chcemy, by w mieście panował porządek oraz mieć po prostu przegląd kumulowanych rzeczy - wyjaśnia Łukasz Gilmajster, uczestnik SPI.

Lokalizacja ta będzie otwarta dla mieszkańców od godziny 9 do 19 w każdy dzień tygodnia.

Z listy rzeczy zostaje wykreślona jedna pozycja

Dotąd organizatorzy zbiórki prosili, by dostarczać do punktów ubrania. Jednak po segregacji darów przez wolontariuszy, wojewoda ogłosił, by nie przynosić już ubrań używanych. Odtąd przyjmowane będą tylko nowe z metkami.

Kolejnym punktem spotkania, były obierane przez mieszkańców formy pomocy. Uczestnicy ustalili, by piekarzanie nie udawali się samodzielnie na granicę. Decyzja ta ma związek z ogromnymi korkami na granicy, przez co służby działające na miejscu mają utrudnioną pracę. Odtąd wojewoda podejmuje decyzje w sprawie transportu i zarządza całym procesem logistycznym w kontakcie ze służbami.

Piekarzanie, którzy przyjęli obywateli pochodzenia ukraińskiego mogą zgłosić się do Centrum Zarządzania Kryzysowego, by uzyskać pomoc. Należy kontaktować się pod nr tel. tel. 32 287 31 44, 32 287 21 24/25.

Subskrybuj piekary.info

google news icon