Inicjatywa lokalna – wybrano dwa zadania do realizacji

Oceniono projekty zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Do realizacji wybrano następujące przedsięwzięcia: Światowy dzień niewidomych i Turniej Gimnastyczny „Gibki Bajtel”.

Dzieci

Do Urzędu Miasta Piekary Śląskie w wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski w ramach inicjatywy lokalnej. Komisja do spraw inicjatyw lokalnych oceniła zadania i 17 czerwca 2021 roku zadecydowała, że zrealizowane zostaną obydwa przedsięwzięcia. Pierwszym z nich jest „Światowy Dzień Niewidomych. Obchody 60. rocznicy działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich”. Kwota przyznana na realizację tego zadania wynosi 5 200 zł. Drugi pozytywnie oceniony wniosek dotyczy organizacji „Turnieju Gimnastycznego oraz Otwartych Zawodów Gimnastycznych dla Dzieci – Gibki Bajtel”. Ten projekt opiewa na sumę 5 300 zł.

Pamiętajmy, iż wnioski dotyczące inicjatyw lokalnych składa się do Prezydenta Miasta w terminie: do 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia danego roku kalendarzowego. Kolejny termin składania dokumentów upływa więc 1 września. Za termin złożenia wnioski uznaje się datę przyjęcia wniosku do Urzędu Miasta, która jest potwierdzona pieczęcią wpływu.

Inicjatywa lokalna jest kolejnym narzędziem, za pomocą którego mieszkańcy komunikują swoje potrzeby Urzędowi Miasta. Poprze złożenie wniosku, wnioskodawcy zobowiązują się do wykonania założonego przez siebie zadania oraz współpracy z Urzędem Miasta.

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Piekary Śląskie, jarmark świąteczny

Jarmark Bożonarodzeniowy w Piekarach Śląskich

Piekary Śląskie, spotkanie z Mikołajem

Spotkanie ze św. Mikołajem w Piekarach Śląskich

Gorlice fot Natalia Pacana Roman

Gorlice – niepisana stolica Beskidu Niskiego

Zdjęcie Główne

Poznaj fascynujący świat Papugarni Carmen w Katowicach

Zdjęcie Główne

Rejs po wielkich jeziorach mazurskich z Żeglugą Mazurską!

ZDJĘCIE GŁÓWNE

Odkryj magiczny Szydłów, zwany stolicą śliwki!

Basen Księża Góra w Radzionkowie

Otwarcie kąpieliska Księża Góra w Radzionkowie już niebawem