IKE pod lupą. Co to za konto i jak je założyć?

Polacy mają coraz większą świadomość ekonomiczną. Wiedzą m.in., że ich emerytury w przyszłości będą dużo niższe, niż zarobki na etacie. Dlatego rośnie zainteresowanie formami regularnego oszczędzania, które pozwoli zgromadzić niezbędny kapitał na emeryturę. Jednym z takich rozwiązań jest Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

Ikepodlupa cotozakontoijakjezalozyc

Prognozy dotyczące stopy zastąpienia, czyli różnicy między ostatnim wynagrodzeniem a pierwszym świadczeniem emerytalnym nie są optymistyczne. Według ekspertów osoby, które przejdą na emeryturę w 2043 roku, otrzymają zaledwie 25% tego, co zarabiały będąc aktywne zawodowo[1]. Z tego względu warto jak najszybciej zacząć oszczędzać w ramach tzw. trzeciego filaru. Jednym z korzystniejszych rozwiązań tego typu jest IKE. Sprawdź, na czym polega oszczędzanie z IKE i jakie korzyści wiążą się z tym produktem.

Co to jest IKE?

Na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004 nr 116 poz. 1205), każdy obywatel, który ukończył 16 lat, może zacząć oszczędzać na specjalnym Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Celem programu jest ułatwienie oszczędzania pieniędzy, które pozwolą na emeryturze zachować dotychczasowy poziom życia.

Głównym atutem, który wpływa na sporą popularność konta IKE jest możliwość uniknięcia płacenia tzw. podatku Belki, czyli 19-procentowej daniny od zysków kapitałowych. Warto jednak zaznaczyć, że warunkiem jest zamknięcie konta po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeśli właściciel zdecyduje się na taki krok wcześniej, będzie musiał zapłacić 19% podatku.

Jakie jeszcze warunki stawia IKE? Oto najważniejsze z nich:

  • obowiązuje roczny limit wpłat (bez kwoty minimalnej, do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia),
  • można założyć maksymalnie jedno konto na osobę.

Czy warto otworzyć IKE?

O głównej korzyści związanej z otwarciem IKE już wspomnieliśmy, jednak na tym zalety tego rozwiązania się nie kończą. Warto zauważyć, że w przypadku IKE zastosowano także zwolnienie z podatku od spadku i darowizn, a właściciel konta może złożyć zapis na wypadek śmierci.

Pieniądze gromadzone na rachunku mogą być inwestowane. Instytucja, w której otwarto konto może zainwestować środki w instrumenty finansowe o niskim stopniu ryzyka, jak np. obligacje skarbowe. Z pewnością jednak jest to rozwiązanie korzystniejsze niż przechowywanie oszczędności na zwykłym koncie bankowym czy rachunku oszczędnościowym z niskim oprocentowaniem.

Gdzie założyć IKE?

Zgodnie z przywołaną wcześniej ustawą, do otwarcia IKE uprawnione są tylko wybrane instytucje, takie jak:

  • powszechne towarzystwa emerytalne (PTE),
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI),
  • domy maklerskie,
  • banki,
  • towarzystwa ubezpieczeniowe (TU).

Jak założyć IKE? Wystarczy odwiedzić jedną z wymienionych instytucji lub skorzystać z możliwości otwarcia rachunku online.

Konto IKE może być skutecznym sposobem na regularne i efektywne oszczędzanie z myślą o emeryturze. A im szybciej zaczniesz oszczędzać, tym większą kwotę uda Ci się zgromadzić, aby zachować swój poziom życia po przejściu na emeryturę.

Subskrybuj piekary.info

google news icon