Działania priorytetowe dzielnicowych w Piekarach Śląskich

Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich został opublikowany wykaz priorytetowych działań dzielnicowych. Poznajmy, jakie plany mają mundurowi w stosunku do konkretnych rejonów Piekar Śląskich.

Dzielnicowi

Plan działań priorytetowych to zbiór najważniejszych zadań, jakie powinny być wykonane w terminie od 1.05.2021 roku do 31.10.2021 roku. Działania priorytetowe powstały na bazie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji, odczuć społeczeństwa, a także danych ujętych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Rejon 01

obszar: Kozłowa Góra, Kolonia Józefka, Osiedle Wschód
dzielnicowy: sierżant sztabowy Łukasz Zwoliński

Problemem tego rejonu jest nadmierne spożywanie alkoholu w rejonie garaży w Piekarach Śląskich przy ul. Śląskiej 1a w godzinach porannych oraz popołudniowych przez grupujące się osoby.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w rejonie garaży w Piekarach Śląskich przy ul. Śląskiej 1A.

Rejon 02

obszar: Osiedle Wieczorka – stare, osiedle Na Lipce
dzielnicowy: aspirant sztabowy Paweł Schodnik

Głównym problemem jest zakłócanie spokoju i porządku publicznego na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Piekarach Śląskich.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zakłada się, że plan zostanie zrealizowany pozytywnie w przypadku ograniczenia ilości podjętych interwencji o 30%.

Rejon 03

obszar: Osiedle Wieczorka – nowe
dzielnicowy: młodszy aspirant Adam Faber

Na podstawie zebranych informacji zdiagnozowano, że obecnym problemem w powyższym rejonie jest zakłócanie ładu i porządku publicznego na terenie dworca PKM przy ul. Jana Pawła II 46.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie ilości interwencji policyjnych na terenie dworca PKM przy ul. Jana Pawła II 46.

Rejon 04

obszar: Osiedle Piotra Skargi
dzielnicowy: starszy aspirant Kamil Ruszkiewicz

Plan działań dotyczy problematyki spożywania alkoholu na terenie Wzgórza Kalwarii przy ul. Bytomskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie występowania przedmiotowych zdarzeń.

Rejon 05

obszar: Piekary Centrum, Osiedle Wyzwolenia
dzielnicowy: młodszy aspirant Krystian Małota

Problemem w rejonie dzielnicowego jest nasilenie się zjawisk kryminalnych na terenie ROD „Azalia Polska” w Piekarach Śląskich.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie zdarzeń kryminalnych na przedmiotowym terenie.

Rejon 06

obszar: Szarlej
dzielnicowy: aspirant Dominik Pyrsz

We wskazanym rejonie największym problemem jest spożywanie alkoholu w Parku Miejskim w Piekarach Śląskich przy ul. Ziętka.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w Parku Miejskim przy ul. Ziętka.

Rejon 07

obszar: Brzozowice-Kamień,
dzielnicowy: sierżant sztabowy Adam Paliga

Istotnym problemem jest spożywanie alkoholu w rejonie oraz na terenie parku przy ul. Trzech Bohaterów.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie ilości podjętych interwencji o 30%.

Rejon 08

obszar: Brzeziny Śląskie
dzielnicowy: młodszy aspirant Krzysztof Kubik

Wykryte nieprawidłowości dotyczą głównie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie – zakłócanie porządku publicznego przez osoby gromadzące się w rejonie sklepu „Żabka” przy ul. Kotuchy 24.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie interwencji policyjnych o 30 % dot. zakłócania porządku publicznego przez gromadzące się osoby w rejonie sklepu „Żabka” znajdującego się przy ul. Kotuchy 24 w Piekarach Śląskich.

Rejon 09

obszar: Osiedle Powstańców Śląskich, Brzozowice-Kamień
dzielnicowy: młodszy aspirant Rafał Majchrzak

Analiza zebranych materiałów wykazała, że głównym problemem w rejonie jest żebractwo oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego na terenie parkingu należącego do sklepu „Lidl” w Piekarach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 63a oraz sklepu „Biedronka” w Piekarach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 65a.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie żebractwa oraz interwencji związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego na terenie parkingów sklepów "Lidl" oraz "Biedronka" przy ul. Skłodowskiej.

Rejon 10

obszar: Dąbrówka Wielka
dzielnicowy: młodszy aspirant Andrzej Kapral

Głównym niepokojącym problemem jest nasilenie interwencji policyjnych w kamienicy przy ul. Roździeńskiego 85 w Piekarach Śląskich.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie ilości interwencji policyjnych w kamienicy przy ul. Roździeńskiego 85 w Piekarach Śląskich.

fot. Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Subskrybuj piekary.info

google news icon