Doskwiera Ci brak ruchu? Zapisz się na zajęcia w SDK

Zamknięte siłownie, kina, teatry - Spółdzielczy Dom Kultury w Piekarach Śląskich wychodzi temu na przeciw i oferuje mieszkańcom miasta szeroki wachlarz zajęć, takich jak: pilates, tenis stołowy czy aerobic. Jak widać, nie wszystkie placówki są zamknięte na cztery spusty.

M sdk piekary

Obostrzenia dość mocno ograniczyły nasze życie kulturalne - kina, teatry i muzea są zamknięte. Podobna sprawa dotyczy sportu i rekreacji - siłownie również są nieczynne. Jednak nie wszystkie placówki zostały wyłączone z użytku - Spółdzielczy Dom Kultury w Piekarach Śląskich działa mimo obostrzeń, zgodnie z prawem. Mnogość zajęć, jakie oferuje SDK sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zasady funkcjonowania placówki przybliżył nam kierownik Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego - Łukasz Balczarek.

- Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich jest statutowym przedmiotem działalności Spółdzielni zgodnie z paragrafem 3 podpunkt 1, rozdziału 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich: “Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych albo lokali o innym przeznaczeniu, a także zaspokajanie potrzeb gospodarczych, społecznych, oświatowych i kulturalnych osób zamieszkujących w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię”. Powyższa działalność prowadzona jest w dwóch obiektach: w Spółdzielczym Domu Kultury przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1 oraz w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 83 - mówi Łukasz Balczarek.

Od kiedy istnieje Spółdzielczy Dom Kultury?

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna prowadzona jest od 1958 roku - jest to moment, w którym powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich. Budynek, w którym obecnie mieści się Spółdzielczy Dom Kultury, przy ul. Kazimierza Wielkiego powstał w 1986 roku. W latach 2018-2019 obiekt przeszedł kompleksową termomodernizację, a także zyskał panele fotowoltaiczne.

Jak radził sobie SDK podczas pierwszego lockdownu?

Podczas pierwszego lockdownu działalność Spółdzielczego Domu Kultury została zawieszona, tak jak wszystkie działalności kulturalne w naszym kraju. Wszystkie zajęcia zawieszono 16 marca 2020 roku. Wraz ze złagodzeniem obostrzeń epidemiologicznych stopniowo powracała z zajęciami. Od 16 czerwca SDK uruchomiło całą gamę zajęć fitness: pilates, zumba, aerobic, joga czy pilates dla seniora. Znalazły się również zajęcia dla melomanów: nauka gry na mandolinie, gitarze i ukulele. Niestety nie wróciły zajęcia dla najmłodszych. Placówka nie prowadzi również regularnych zajęć dla dzieci w trakcie przerwy wakacyjnej. W tym roku, podczas letnich miesięcy SDK oferowało wycieczki rodzinne i półkolonie letnie dla dzieci. W czasie lockdownu Spółdzielczy Dom Kultury zajął się pracą projektową.

- Udało się procesować wnioski do budżetów obywatelskich miasta Piekary Śląskie oraz do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz już wiemy, że zadanie złożone we wniosku do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie realizowany w 2021. Zadanie pod tytułem “Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury” uzyskało dofinansowanie w kwocie 93.600,00 zł - mówi Łukasz Balczarek.

Skąd wynika możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych w dobie obecnie panujących obostrzeń?

- Podstawowym celem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jest realizowanie zadania statutowego Spółdzielni poprzez zaspokojenie potrzeb oświatowych i kulturalnych członków Spółdzielni i ich rodzin , mającej na celu upowszechnianie oświaty, sportu, turystyki i rekreacji, rozbudzanie zainteresowań artystycznych oraz organizowanie czasu wolnego mieszkańcom osiedli - mówi kierownik SDK.

W Spółdzielczym Domu Kultury i Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich obowiązują wytyczne, które dotyczą funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii koronawirusa w Polsce rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby racjonalnie realizować wszystkie zadania statutowe. Jako dział Społeczny, Oświatowy i Kulturalny placówka posiada Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Spółdzielczego Domu Kultury i Klubu Spółdzielni Mieszkaniowej będące załącznikiem do Uchwały Nr 670/IX/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich z dnia 10.09.2020. Do Procedur Bezpieczeństwa dołączony jest Regulamin uczestnictwa w zajęciach (załącznik nr 3 do Procedur Bezpieczeństwa). Tak więc działalność jaką prowadzi SDK jest jak najbardziej zgodna z prawem.

Jakie zajęcia oferuje Spółdzielczy Dom Kultury?

• joga - tryb mieszany: zajęcia on-line oraz zajęcia stacjonarne realizowane dla użytkownika
wewnętrznego (dla innych działów Spółdzielni Mieszkaniowej),
• zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, rytmiczne, umuzykalniające dla grup przedszkolnych:
stacjonarnie,
• nauka gry na gitarze - zajęcia indywidualne, stacjonarnie,
• nauka obsługi komputera - zajęcia indywidualne, stacjonarnie,
• zajęcia z tańca indyjskiego - tryb mieszany: zajęcia on-line oraz zajęcia stacjonarne dla grup
przedszkolnych,
• pilates - zajęcia on-line,
• zumba - zajęcia on-line,
• tenis stołowy - stacjonarnie (zgodnie z: “Zakaz nie dotyczy również zorganizowanych zajęć sportowych przeprowadzanych w ramach usługi przez podmiot, który w zakresie swojej działalności ma możliwość wykonywania takiej usługi” - cytat z „Nowe regulacje dotyczące organizacji imprez i zawodów sportowych” wprowadzone przez Ministerstwo Sportu w dniu 07.11.2020)

Kto może wziąć udział w zajęciach?

Mnogość zajęć oferowanych przez SDK w Piekarach Śląskich sprawia, że każdy znajdzie coś dla sienie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w poszczególnych znajdziemy pod numerem telefonu: 32 287 19 00. Pod tym numerem uzyskamy również kontakt do instruktorów, z którymi współpracuje placówka.

Subskrybuj piekary.info

google news icon