Dom Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich zyska nową windę

Piekarski Dom Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w kwocie 150 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymianę dźwigu służącego podopiecznym placówki. Dodatkowo na realizacje przedsięwzięcia Miasto Piekary Śląskie przeznaczy 176 596,89 złotych.

Winda

Projekt pt. “Wymiana dźwigu osobowego na dźwig hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich, ul. Trautmana 4” jest możliwe dzięki pozyskaniu przez DPS dofinansowania w kwocie 150 tys. zł z PFRON-u. Dodatkowe wsparcie zapewniło Miasto Piekary Śląskie - 176 596,89 zł. Dyrekcja placówki podkreśla, że realizacja inwestycji będzie wielkim udogodnieniem dla podopiecznych przebywających w DPS-ie. Winda niezbędna jest w codziennym funkcjonowaniu dla pensjonariuszy, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. To również ważna inwestycja ze względu na działania służb medycznych – szybki transport osób chorych jest kluczowy w momentach zagrożenia zdrowia i życia.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Trautmana 4 w Piekarach Śląskich zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz osobami chorymi psychicznie. Misją placówki w Brzezinach Śląskich jest wszechstronne oraz indywidualne wsparcie mieszkańców we wszystkich sferach ich życia – bytowych, emocjonalnych, społecznych, kulturalnych i religijnych. Placówka stara się upodobnić do Domu Rodzinnego, gdzie panuje życzliwa, ciepła atmosfera. Pracownicy zapewniają pomoc podopiecznym w czynnościach dnia codziennego z zachowaniem samodzielności, integrację ze środowiskiem, kontakt z rodziną i przyjaciółmi.

Subskrybuj piekary.info

google news icon