Dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury dla projektu MDK

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich został doceniony przez Narodowe Centrum Kultury za projekt „Puls Kultury – Piekary Śląskie”. W związku z zakwalifikowaniem się do grona 50 beneficjentów programu Dom Kultury+, piekarska placówka otrzyma w I etapie dofinansowanie w kwocie 8 000 zł.

001mdk

Dom Kultury+

Program ten organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury i realizowany zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Misją programu jest zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie lokalnej społeczności, dzięki odkrywaniu i wspieraniu ich inicjatyw kulturotwórczych. Skierowany jest do domów, które są gotowe w nowatorski sposób prowadzić zajęcia z przedstawicielami społeczności lokalnej. W ramach programu można było ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy przeprowadzenia diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz opracowanie i podanie do wiadomości publicznej od 3 do 7 różnorodnych projektów wraz z uzasadnieniem, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji. Druga część obejmuje realizację z autorami wybranych projektów oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich wziął udział w programie Dom Kultury+ i znalazł się w gronie 50 beneficjentów. Narodowe Centrum Kultury były zachwycone projektem piekarskiego MDK „Puls Kultury – Piekary Śląskie”. W ramach inicjatywy mieszkańcy będą mieli wpływ na to, co będzie można zobaczyć i usłyszeć w hali kinowo-widowiskowej przy ul. Bytomskiej 73 oraz filii w Kozłowej Górze. O dofinansowanie starało się łącznie 232 samorządowe instytucje kultury.

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon