Defibrylator w Komendzie Miejskiej Policji

Od dzisiaj, 16 czerwca 2021 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich został umieszczony automatyczny defibrylator zewnętrzny. Urządzenie nawet o 75% zwiększa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej.

Defibrylator w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich

W Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Kalwaryjskiej 62 w Piekarach Śląskich defibrylator został zamontowany na parterze budynku, zaraz obok pomieszczenia służby dyżurnej, w którym przez całą dobę znajdują policjanci. W razie przypadku nagłego zatrzymania krążenia na terenie jednostki lub w jej pobliżu defibrylator będzie łatwo dostępny. Dodatkowo na budynku KMP umieszczono tabliczki z informacją o miejscu, w którym znajduje się urządzenie.

Jak działa i do czego służy defibrylator?

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) to niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą komend głosowych i wizualnych poprowadzi przez całą procedurę bezpiecznej defibrylacji zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego. AED wykorzystujemy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, najczęściej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia w przestrzeni publicznej.

Defibrylator składa się z 2 samoprzylepnych elektrod, które nakleja się na klatkę piersiową poszkodowanego. Urządzenie działa intuicyjnie – decyduje o konieczności wyładowania elektrycznego oraz o jego sile. W trakcie przeprowadzania całej akcji należy wykonywać wszystkie polecenia zgodnie z komendami urządzenia.

Defibrylatory w śląskich komendach

Wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego zostały wyposażone w defibrylatory. Śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program), czyli działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Defibrylatory w komendach zwiększą bezpieczeństwo policjantów i osób cywilnych pracujących w jednostce oraz interesantów przebywających w jednostkach. Im większa dostępność AED w miejscach publicznych tym mniej akcji ratunkowych kończących się niepowodzeniem.

Zakup urządzeń możliwy był dzięki inicjatywie Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Defibrylatory zostały zakupione ze środków pozyskanych z Funduszu Prewencyjnego PZU.

fot. Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Subskrybuj piekary.info

google news icon