Dariusz Iskanin wiceprezesem w Instytucie Rozwoju Regionalnego Silesia

W ubiegłym miesiącu w Katowicach powołano Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia, którego głównym celami są: promocja samorządności oraz aktywności społecznej czy aktywizacja środowisk młodzieżowych i senioralnych. Wiceprezesem IRRS został Dariusz Iskanin, radny sejmiku województwa śląskiego oraz znakomity lekarz pediatra.

IRRS
- Obecnie Śląsk stoi przed wielkim wyzwaniem a jednocześnie szansą na wielkie zmiany w wielu aspektach naszej lokalnej rzeczywistości. Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji stwarza nam szansę rozwoju jakiej dotąd nie mieliśmy. Nasze stowarzyszenie jest platformą współpracy dla osób z różnych środowisk, których celem jest działanie na rzecz Śląska – mówi Dariusz Iskanin.

Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia powstał 24 kwietnia 2021 roku w Katowicach. Działania organizacji będą obejmować teren całego województwa śląskiego, a siedziba IRRS będzie znajdować się w Katowicach.


Prezesem stowarzyszenia jest Rafał Kandziora, a w zarządzie zasiadają: Alina Nowak (wiceprezes), Szymon Michałek (wiceprezes), Maria Materla (sekretarz) oraz Łukasz Litewka (skarbnik). Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest Tomasz Olszewski. W komisji znajdują się również: Szymon Kędzierski i Dylan Błażejowski.

- Jako Wiceprezes IRRS chciałbym zachęcić do współpracy samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających dla naszych lokalnych społeczności ale także o zasięgu regionalnym. W sposób szczególny zapraszam do współpracy samorządowców , działaczy społecznych i wszystkie te osoby ,które działają dla dobra miasta i jego mieszkańców -z terenu mojego rodzinnego miasta – Piekar Śląskich – mówi wiceprezes IRRS Dariusz Iskanin.

Cele Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia:

-promocja samorządności oraz aktywności społecznej,
-promocja kultury oraz dziedzictwa narodowego, postaw patriotycznych,
-aktywizacja środowisk młodzieżowych i senioralnych,
-promocja dialogu społecznego i świadomego udziału w życiu społecznym,
-wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej,
-promocja demokracji, praw człowieka, obywatela i dziecka,
-pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej,
-działanie na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa m.in. przez podejmowanie dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, międzynarodowego,
-promocja tradycji i kultury śląskiej.

fot. Facebook Dariusz Iskanin

Subskrybuj piekary.info

google news icon