Dariusz Iskanin wiceprezesem w Instytucie Rozwoju Regionalnego Silesia

W ubiegłym miesiącu w Katowicach powołano Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia, którego głównym celami są: promocja samorządności oraz aktywności społecznej czy aktywizacja środowisk młodzieżowych i senioralnych. Wiceprezesem IRRS został Dariusz Iskanin, radny sejmiku województwa śląskiego oraz znakomity lekarz pediatra.

IRRS
- Obecnie Śląsk stoi przed wielkim wyzwaniem a jednocześnie szansą na wielkie zmiany w wielu aspektach naszej lokalnej rzeczywistości. Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji stwarza nam szansę rozwoju jakiej dotąd nie mieliśmy. Nasze stowarzyszenie jest platformą współpracy dla osób z różnych środowisk, których celem jest działanie na rzecz Śląska – mówi Dariusz Iskanin.

Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia powstał 24 kwietnia 2021 roku w Katowicach. Działania organizacji będą obejmować teren całego województwa śląskiego, a siedziba IRRS będzie znajdować się w Katowicach.


Prezesem stowarzyszenia jest Rafał Kandziora, a w zarządzie zasiadają: Alina Nowak (wiceprezes), Szymon Michałek (wiceprezes), Maria Materla (sekretarz) oraz Łukasz Litewka (skarbnik). Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest Tomasz Olszewski. W komisji znajdują się również: Szymon Kędzierski i Dylan Błażejowski.

- Jako Wiceprezes IRRS chciałbym zachęcić do współpracy samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających dla naszych lokalnych społeczności ale także o zasięgu regionalnym. W sposób szczególny zapraszam do współpracy samorządowców , działaczy społecznych i wszystkie te osoby ,które działają dla dobra miasta i jego mieszkańców -z terenu mojego rodzinnego miasta – Piekar Śląskich – mówi wiceprezes IRRS Dariusz Iskanin.

Cele Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia:

-promocja samorządności oraz aktywności społecznej,
-promocja kultury oraz dziedzictwa narodowego, postaw patriotycznych,
-aktywizacja środowisk młodzieżowych i senioralnych,
-promocja dialogu społecznego i świadomego udziału w życiu społecznym,
-wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej,
-promocja demokracji, praw człowieka, obywatela i dziecka,
-pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej,
-działanie na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa m.in. przez podejmowanie dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, międzynarodowego,
-promocja tradycji i kultury śląskiej.

fot. Facebook Dariusz Iskanin

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Niedzielski koniec noszenia maseczek

Koniec maseczek. Sośnierz: "Ludzie i tak mieli je gdzieś"

Na świecie wydobywa się blisko 6 mld ton węgla rocznie - mówi Bogusław Ziętek

Co z umową społeczną dla górnictwa? Ziętek: To są kpiny

Podpisanie listu intencyjnego, 20 sierpnia 2021

Europejskie Forum Przyszłości w październiku

Pojemniki na śmieci (zdjęcie ilustracyjne)

Sejm przeciwko metropolitalnej spalarni śmieci

Absolutorium

Prezydent Miasta Piekary Śląskie otrzymała absolutorium

Andrzej Duda będzie na Śląsku

Andrzej Duda będzie na Śląsku. Sprawdź kiedy

Przedstawiciele władz Śląska w Nadrenii Północnej-Westfalii

Przedstawiciele władz Śląska w Nadrenii Północnej-Westfalii