Chcesz dostać środki na realizację ciekawego przedsięwzięcia? Złóż wniosek!

Masz pomysł na zorganizowanie lokalnego wydarzenia? Chciałbyś dać nowe życie ogrodzeniu przedszkola, do którego uczęszcza Twoje dziecko? Nie czekaj ani chwili i pośpiesz się, bo termin składania wniosków do programu „Inicjatywa lokalna” niedługo minie!

0 PLOT

Inicjatywa lokalna – co to jest?

Inicjatywa lokalna to forma współpracy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami. Celem jest wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Miasto oferuje zakup niezbędnych materiałów czy przeznacza środki pieniężne na realizację konkretnego wydarzenia, jednak istotną rolę odgrywa tutaj zaangażowanie mieszkańców – pomysłodawców danej inicjatywy. To oni są motorem przedsięwzięć – realizują je przy pomocy oferowanej przez Urząd Miasta.

Do kiedy można składać wnioski?

W naszym mieście wyznaczone są 4 terminy, w których możemy zgłaszać swoje pomysły. Dokumenty przekazuje się Prezydenta Miasta do: 1 marca, 1 czerwca, 1 września lub 1 grudnia. Aktualnie trwa ostatni nabór wniosków.

Co należy zawrzeć we wniosku?

Na pierwszym miejscu musimy wpisać stworzoną przez nas nazwę/tytuł inicjatywy lokalnej. Następnie, jako wnioskodawca uzupełniamy formularz o swoje dane osobowe, po czym przechodzimy do szerszego opisu inicjatywy. Określamy w nim okres i miejsce realizacji, jak również obszary działalności, których dotyczy przedsięwzięcie. W następnym punkcie musimy określić do kogo będzie skierowana inicjatywa i ile ludzi będzie mogło z niej skorzystać. Ważną kwestią jest również dobre uargumentowanie, dlaczego akurat to wydarzenie będzie ważne dla lokalnej społeczności. W następnej kolejności musimy odpowiedzieć na pytanie dotyczące korzyści płynących z realizacji tej inicjatywy – jakie będą dla mieszkańców i realizatorów. Następnie jesteśmy proszeni o uzupełnieni informacji dotyczących: promowania inicjatywy, sposobu jej finansowania czy szczegółowego kosztorysu. We wniosku należy również przedłożyć listę z podpisami mieszkańców, którzy popierają daną inicjatywę.

Jakie inicjatywy otrzymały pomoc?

Czerwcowy nabór zakończył się wybraniem następujących projektów: Obchody 60 rocznicy działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich. Światowy Dzień Niewidomych – 5200 zł, malowanie płotu przy Miejskim Przedszkolu nr 13 – 2000 zł, wiata grillowa przy stawie na osiedlu Awaryjnym – 3000 zł, odświeżenie płotu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 – 2839 zł. Wrzesień nie był obfity w propozycje mieszkańców – złożono tylko jeden wniosek, który nie został zatwierdzony do realizacji.

fot. krzysztofturzanski.pl

Subskrybuj piekary.info

google news icon