Budowa drogi połączenia ulicy Powstańców Warszawskich z ulicą Bytomską (etap II) – przetarg

Miasto ogłosiło przetarg dotyczący II etapu budowy drogi łączącej ulicę Powstańców Warszawskich z ulicą Bytomską. Inwestycja ma związek z uruchomieniem nowych terenów inwestycyjnych w Piekarach Śląskich. Droga ta jest również ważna dla piekarskiej Urazówki – rozwiąże problem z miejscami parkingowymi oraz dojazdem do szpitala.

Inwestycja dotyczy budowy nowego odcinka ulicy o długości 160 metrów – szerokości 7 m oraz chodnika o szerokości 2 m. Prace obejmą również wymianę podłoża ze względu na szkody górnicze i brak nośności, w tym:
• wycinkę drzew wraz z ich wywozem i utylizacją,
• karczowanie pni wraz z ich wywozem i utylizacją,
• roboty ziemne,
• wymianę istniejącego gruntu,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• budowę kanału technologicznego,
• zabudowę krawężników, obrzeży,
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych,
• wykonanie chodnika i zjazdów wraz z podbudową,
• wykonanie docelowego oznakowania pionowego,
• wykonanie docelowego oznakowania poziomego (grubowarstwowego),
• wykonanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
• budowa sieci oświetlenia ulicznego w tym montaż oświetlenia ulicznego typu LED,
• przebudowa linii kablowej sieci średniego napięcia.

Biorąc pod uwagę przebudowę ulicy Powstańców Warszawskich – przebudowę nowego odcinka o długości 170 metrów – szerokość jezdni 5 m oraz chodnika o szerokości 1,5 m, pracę obejmą:
• rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem i utylizacją,
• rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu wraz z wywozem i utylizacją,
• rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego wraz z wywozem i utylizacją,
• budowę kanalizacji deszczowe,
• zabudowę krawężników,
• zabudowę obrzeży,
• wymianę istniejącego gruntu,
• wykonanie chodnika i zjazdów wraz z podbudową,
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych,
• wykonanie docelowego oznakowania pionowego,
• wykonanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
• budowę sieci oświetlenia ulicznego w tym montaż oświetlenia ulicznego typu LED,
• przebudowę linii kablowej sieci średniego napięcia.

Oprócz szeregu warunków, jakie musi spełnić wykonawca, jest on również zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10 000,00 złotych przed upływem terminu składania ofert. Okres realizacji zamówienia to 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert mija 23 lipca 2021 roku o godzinie 12.00 . Więcej informacji na temat przetargu znajdziemy na stronie bip.piekary.pl.

Subskrybuj piekary.info

google news icon