AZS w Piekarach Śląskich na mapie nierówności w szkole. Placówka została zgłoszona

Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich pojawił się na interaktywnej mapie nierówności w szkole. Nieprawidłowości można zgłaszać, jeśli w danej placówce łamane są zasady wolności sumienia. Chodzi o kwestie związane z wiarą.

Religia

Projekt równość w szkole jest jednym z zadań realizowanych przez Fundację Wolność od Religii. Jej główną misją jest podejmowanie działań w odpowiedzi na praktyki o charakterze wymuszania jednomyślności światopoglądowej. W szkołach, dyskryminacja i łamanie zasad wolności sumienia dotyczy wielu uczniów. Nie chodzi tu jedynie o wiarę, ale to właśnie tym tematem zajmuje się wspomniana organizacja.

Zgodnie z fragmentem Art. 53 Konstytucji RP - Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

Tymczasem, zgodnie z chrześcijańską tradycją, w której wielu mieszkańców naszego miasta jest wychowanych, niektóre wartości, zwłaszcza dla osób niewierzących - okazały się być powodem do zgłoszenia AZS.

Msza na rozpoczęcie roku?

Nieprawidłowości do Mapy (nie)równości zgłosić może każdy. Do tej pory, na stronie internetowej pojawiła się tylko jedna szkoła w Piekarach Śląskich. Co, zdaniem zgłaszających jest naruszeniem wolności sumienia? Oto lista:

  • "Okienka" spowodowane umieszczeniem katechezy między lekcjami obowiązkowymi,
  • wymuszanie od uczniów niezapisanych na religię obecności w szkole nawet, gdy jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna,
  • wymuszanie oświadczeń o nieuczęszczaniu na zajęcia religii od uczniów nigdy niezapisanych,
  • trudności w dostępie do lekcji etyki i dyskryminujący sposób organizacji tych lekcji (np. etyki uczy katecheta, lekcje są w bardzo późnych godzinach poprzedzone "okienkiem"),
  • nieprawidłowości związane z organizacją rekolekcji (np. spowiedź w kantorku wuefisty, przerywanie ciągu lekcji, zmuszanie niezainteresowanych nauczycieli do opieki),
  • msza w ramach szkolnych uroczystości (np. rozpoczęcia roku szkolnego) "dla wszystkich uczniów", rozpoczęcie roku szkolnego "jak ksiądz skończy mszę"
  • krzyże w salach i pomieszczeniach szkolnych.

Prawo wyboru

Mapa stworzona przez fundację stale się rozwija. Ma ukazywać, w których miastach w Polsce i w których konkretnie placówkach - uczniowie i nauczyciele odczuwają dyskryminację z powodu... niewiary. Zajęcia religii i inne praktyki związane z tradycją wiary, nigdy nie powinny być uciążliwe dla osób o odmiennych przekonaniach.


Subskrybuj piekary.info

google news icon