7 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Piekar Śląskich

Miasto pozyskało 7 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje drogowe, modernizację szkół i przedszkoli oraz na inne niezbędne przedsięwzięcia lokalne.

121

Czym jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych?

Są to środki przeznaczone na dotacje gmin, powiatów i miast. Kwoty przyznawanych zapomóg waha się między 0,5 mln aż do 93 mln zł. Środki przyznawane są relatywnie do relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania tego projektu jest Fundusz COVID-19, a zapomoga jest bezzwrotna. Taką dotację można przeznaczyć na bliskie mieszkańcom inwestycje np. budowę żłobków, przedszkoli czy naprawę dróg.

Piekary z ogromnym dofinansowaniem

Miasto otrzymało właśnie przyznaną w czerwcu dotację w wysokości 6 953 325 zł. Piekary Śląskie plasują się na trzecim miejscu, jako miasto, któremu przyznano jedno z największych dofinansowań w województwie śląskim. Do końca września można składać również wnioski w ramach procedury konkursowej o dodatkowe pieniądze na inwestycje. Miasto Piekary Śląskie również chce skorzystać z takiej możliwości. Pieniądze pozyskane w ramach dofinansowań pozwolą na realizację wielu planów gminy, bez zadłużania się.

Subskrybuj piekary.info

google news icon